Chuyên mục: Chặn lùi xe

Chặn lùi xe

Công dng ca chặn lùi xe : chặn lui xe có thể giảm thiểu ở mức độ lớn việc xảy ra các tai nạn giao thông, là thiết bị chuyên dụng loại mới để đảm bảo an toàn giao thông. Khi xe chạy vừa an toàn lại có tác dụng hoãn xung giảm tốc, nâng cao sự an toàn khi lưu thông trên đường

Tư vẫn sản phẩm và liên hệ mua hàng: 0976.640.5250945.640.525