coc-tieu-phan-lan

Cột hiệu phân làn TPU đàn hồi

Kích thước: Phi 80

Chiều cao: 45cm, 75cm

Trọng lượng: 0.8 kg, 1.3 kg

Có 2 màu: Trắng – đỏ và vàng chanh – đỏ.

Cọc tiêu hình trụ dùng để phân làn các tuyến đường giao thông.

coc-tieu-phan-lan

Cột hiệu, cọc tiêu phân làn

...