quai-non-bao-ho-lao-dong-loai-thuong-isafe

Quai mũ bảo hộ

-Gồm 2 loại: quai mũ bảo hộ thường và quai mũ bảo hộ chun ( co dãn)

-Dùng thay thế quai mũ bảo hộ cũ khi hư hỏng

...