bien-bao-hieu-isafevn

Biển cảnh báo – Biển giao thông – Biển hướng dẫn các loại

– Chất liệu : tole tráng kẽm.
– Biển báo được sơn và dán decal 3M.
– Nội dung trên biển báo được dán decal 3M theo thực tế thi công của các công trình, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

– Có màng phảng quang

– Nhận làm theo nhu cầu các loại biển

...