bien-canh-bao-nhua-chu-a-isafevn

Biển cảnh báo nhựa chữ A

Chất liệu nhựa tổng hợp màu vàng.

Dùng để cảnh báo tại các công trình giao thông, xây dựng theo các ký hiệu cảnh báo khác nhau.

Sản phẩm có độ bền cao.

Có thể in nội dung theo yêu cầu lên bảng.

...